Bảo hiểm AAA - Phòng vé máy bay Hải Tứ - HaiTu.com.vn

Bảo hiểm AAA
Bảo hiểm AAA
phong ve may bay tai Da Nang

Dành cho cá nhân

 

Thời hạn bảo hiểm

Hạng phổ thông

30,000

Hạng thương gia

50,000

Hạng VIP

70,000

 Đến 03 ngày

11.90

14.56

21.32

 Đến 05 ngày

18.45

22.40

26.65

 Đến 08 ngày

19.99

24.26

28.87

 Đến 15 ngày

25.92

31.46

37.44

 Đến 24 ngày

28.35

34.42

40.95

 Đến 31 ngày

34.83

42.28

50.31

 Đến 45 ngày

47.79

58.02

69.03

 Đến 60 ngày

62.37

75.72

90.09

 Đến 90 ngày

89.10

108.16

128.70

 Đến 120 ngày

115.83

140.61

167.31

 Đến 150 ngày

141.75

172.07

204.75

Dành cho gia đình ( chồng, vợ và/hoặc con dưới 18 tuổi)         ĐVT: USD/EUR

Thời hạn bảo hiểm

Hạng phổ thông

30,000

Hạng thương gia

50,000

Hạng VIP

70,000

 Đến 03 ngày

17.85

21.84

31.98

 Đến 05 ngày

27.68

33.60

39.98

 Đến 08 ngày

29.98

36.39

43.31

 Đến 15 ngày

38.88

47.20

56.16

 Đến 24 ngày

42.53

51.63

61.43

 Đến 31 ngày

52.25

63.43

75.47

 Đến 45 ngày

71.69

87.02

103.55

 Đến 60 ngày

93.56

113.57

135.14

 Đến 90 ngày

133.65

162.24

193.05

 Đến 120 ngày

173.75

210.91

250.97

 Đến 150 ngày

212.63

258.11

307.13

 Đến 180 ngày

253.94

308.26

366.80

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

NGÀY

PHỖ THÔNG

US$ 75,000

THƯƠNG GIA

US$ 100,000

VIP

US$ 150,000

1 - 3

U$S 6.0

U$S 8.0

U$S 10.0

4 - 6

U$S 11.0

U$S 14.0

U$S 19.0

7 - 10

U$S 16.0

U$S 20.0

U$S 28.0

11 - 14

U$S 20.0

U$S 25.0

U$S 35.0

15 - 18

U$S 24.0

U$S 30.0

U$S 43.0

19 - 22

U$S 28.0

U$S 34.0

U$S 48.0

23 - 26

U$S 30.0

U$S 38.0

U$S 53.0

27 - 30

U$S 33.0

U$S 40.0

U$S 56.0

31 - 37

U$S 39.0

U$S 48.0

U$S 66.0

38 - 44

U$S 45.0

U$S 56.0

U$S 76.0

45 - 51

U$S 51.0

U$S 64.0

U$S 86.0

52 - 58

U$S 57.0

U$S 72.0

U$S 96.0

59 - 65

U$S 63.0

U$S 80.0

U$S 106.0

66 - 72

U$S 69.0

U$S 88.0

U$S 116.0

73 - 79

U$S 75.0

U$S 96.0

U$S 126.0

80 - 86

U$S 81.0

U$S 104.0

U$S 136.0

87 - 93

U$S 87.0

U$S 112.0

U$S 146.0

194 - 100

U$S 93.0

U$S 120.0

U$S 156.0

101 - 107

U$S 99.0

U$S 128.0

U$S 166.0

108 - 114

U$S 105.0

U$S 136.0

U$S 176.0

115 - 121

U$S 111.0

U$S 144.0

U$S 186.0

122 - 128

U$S 117.0

U$S 152.0

U$S 196.0

136 - 135

U$S 123.0

U$S 160.0

U$S 206.0

136 - 142

U$S 129.0

U$S 168.0

U$S 216.0

143 - 149

U$S 135.0

U$S 176.0

U$S 226.0

150 - 156

U$S 141.0

U$S 184.0

U$S 236.0

157 - 163

U$S 147.0

U$S 192.0

U$S 246.0

164 - 170

U$S 153.0

U$S 200.0

U$S 256.0

171 - 177

U$S 159.0

U$S 208.0

U$S 266.0

178 - 184

U$S 165.0

U$S 216.0

U$S 276.0

PHÍ NĂM

N/A

U$S 291.0

U$S 390.0

                                  KHU VỰC CHÂU Á  (Châu Á trừ Tây Á)                                      

NGÀY

PHỖ THÔNG

US$ 75,000

THƯƠNG GIA

US$ 100,000

VIP

US$ 150,000

1 - 3

U$S 7.0

U$S 9.0

U$S 13.0

4 - 6

U$S 14.0

U$S 16.0

U$S 23.0

7 - 10

U$S 19.0

U$S 24.0

U$S 34.0

11 - 14

U$S 24.0

U$S 30.0

U$S 43.0

15 - 18

U$S 29.0

U$S 36.0

U$S 51.0

19 - 22

U$S 33.0

U$S 40.0

U$S 56.0

23 - 26

U$S 36.0

U$S 45.0

U$S 63.0

27 - 30

U$S 39.0

U$S 48.0

U$S 66.0

31 - 37

U$S 46.0

U$S 57.0

U$S 79.0

38 - 44

U$S 53.0

U$S 66.0

U$S 92.0

45 - 51

U$S 60.0

U$S 75.0

U$S 105.0

52 - 58

U$S 67.0

U$S 84.0

U$S 118.0

59 - 65

U$S 74.0

U$S 93.0

U$S 131.0

66 - 72

U$S 81.0

U$S 102.0

U$S 144.0

73 - 79

U$S 88.0

U$S 111.0

U$S 157.0

80 - 86

U$S 95.0

U$S 120.0

U$S 170.0

87 - 93

U$S 102.0

U$S 129.0

U$S 183.0

194 - 100

U$S 109.0

U$S 138.0

U$S 196.0

101 - 107

U$S 116.0

U$S 147.0

U$S 209.0

108 - 114

U$S 123.0

U$S 156.0

U$S 222.0

115 - 121

U$S 130.0

U$S 165.0

U$S 235.0

122 - 128

U$S 137.0

U$S 174.0

U$S 248.0

136 - 135

U$S 144.0

U$S 183.0

U$S 261.0

136 - 142

U$S 151.0

U$S 192.0

U$S 274.0

143 - 149

U$S 158.0

U$S 201.0

U$S 287.0

150 - 156

U$S 165.0

U$S 210.0

U$S 300.0

157 - 163

U$S 172.0

U$S 219.0

U$S 313.0

164 - 170

U$S 179.0

U$S 228.0

U$S 326.0

171 - 177

U$S 186.0

U$S 237.0

U$S 339.0

178 - 184

U$S 193.0

U$S 246.0

U$S 352.0

PHÍ NĂM

N/A

U$S 340.0

U$S 484.0

GHI CHÚ:
TÂY Á BAO GỒM CÁC NƯỚC: Syria, Israel, Jordan, Liban, Iran, Iraq, Saudi Arabia,

SyrianArab Republic, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, Kuwait
 

TOÀN CẦU

NGÀY

PHỖ THÔNG

US$ 75,000

THƯƠNG GIA

US$ 100,000

VIP

US$ 150,000

1 - 3

U$S 8.0

U$S 10.0

U$S 14.0

4 - 6

U$S 15.0

U$S 18.0

U$S 25.0

7 - 10

U$S 21.0

U$S 26.0

U$S 36.0

11 - 14

U$S 26.0

U$S 33.0

U$S 45.0

15 - 18

U$S 31.0

U$S 39.0

U$S 54.0

19 - 22

U$S 35.0

U$S 44.0

U$S 61.0

23 - 26

U$S 39.0

U$S 49.0

U$S 69.0

27 - 30

U$S 41.0

U$S 53.0

U$S 74.0

31 - 37

U$S 49.0

U$S 63.0

U$S 88.0

38 - 44

U$S 57.0

U$S 73.0

U$S 102.0

45 - 51

U$S 65.0

U$S 83.0

U$S 116.0

52 - 58

U$S 73.0

U$S 93.0

U$S 130.0

59 - 65

U$S 81.0

U$S 103.0

U$S 144.0

66 - 72

U$S 89.0

U$S 113.0

U$S 158.0

73 - 79

U$S 97.0

U$S 123.0

U$S 172.0

80 - 86

U$S 105.0

U$S 133.0

U$S 186.0

87 - 93

U$S 113.0

U$S 143.0

U$S 200.0

194 - 100

U$S 121.0

U$S 153.0

U$S 214.0

101 - 107

U$S 129.0

U$S 163.0

U$S 228.0

108 - 114

U$S 137.0

U$S 173.0

U$S 242.0

115 - 121

U$S 145.0

U$S 183.0

U$S 256.0

122 - 128

U$S 153.0

U$S 193.0

U$S 270.0

136 - 135

U$S 161.0

U$S 203.0

U$S 284.0

136 - 142

U$S 169.0

U$S 213.0

U$S 298.0

143 - 149

U$S 177.0

U$S 223.0

U$S 312.0

150 - 156

U$S 185.0

U$S 233.0

U$S 326.0

157 - 163

U$S 193.0

U$S 243.0

U$S 340.0

164 - 170

U$S 201.0

U$S 253.0

U$S 354.0

171 - 177

U$S 209.0

U$S 263.0

U$S 368.0

178 - 184

U$S 217.0

U$S 273.0

U$S 382.0

PHÍ NĂM

U$S 292.0

U$S 387.0

U$S 533.0


            Ghi chú:
                           - Biểu phí Cá Nhân:
                           - Trên 70 tuổi và nhỏ hơn 80 tuổi : Phí cá nhân * 150%
                           - Biểu phí Gia Đình: Phí gấp đôi biểu phí cá nhân.

AAA kết hợp cùng ASSIST-CARD INTERNATIONAL sẵn sàng hỗ trợ cho bạn mọi trở ngại, mọi lúc, mọi nơi trên toàn cầu khi bạn gặp các sự cố sau trong hành trình của bạn:

+  Lạc đường,

+  Thất lạc hành lý Trì hoãn chuyến bay,

+  Mất giấy tờ,

+  Tai nạn,

+  Đau  ốm đột xuất.

Hotline:  (84-8) 3 824 0000 và 48 số điện thoại khác trên toàn cầu

    Phòng vé máy bay Hải Tứ là phòng vé máy bay tại Đà Nẵng chuyên bán vé máy bay quốc tế uy tín nhất tại Đà Nẵng, là đại lý vé máy bay tại Đà Nẵng, phòng vé máy bay Hải Tứ tự hào là đại lý của các hãng máy bay nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới