Lịch bay quốc nội - Phòng vé máy bay Hải Tứ - HaiTu.com.vn

Lịch bay quốc nội
Lịch bay quốc nội
phong ve may bay tai Da Nang

Chặng bay

Số hiệu chuyến bay

Giờ cất cánh

Giờ hạ cánh

Tần suất

Tp.HCM - Hà Nội 

790

06:30

08:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

792

07:30

09:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

794

09:35

11:45

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

796

11:45

13:55

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

810

12:40

14:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

798

14:50

17:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

800

17:10

19:20

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

802

18:10

20:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

804

18:45

20:55

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

806

20:15

22:25

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội 

808

21:30

23:40

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

791

07:00

09:05

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

793

09:10

11:15

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

811

10:10

12:10

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

795

12:15

14:20

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

797

14:25

16:30

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

799

15:30

17:30

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

801

17:40

19:45

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

803

18:55

21:00

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

805

19:50

21:55

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

807

20:40

22:40

Hàng ngày

Hà Nội  - Tp.HCM 

809

21:30

23:35

Hàng ngày

 

Tp.HCM  - Đà Nẵng

592

06:45

08:00

Hàng ngày

Tp.HCM  - Đà Nẵng

594

10:45

12:00

Hàng ngày

Tp.HCM  - Đà Nẵng

596

15:00

16:15

Hàng ngày

Tp.HCM  - Đà Nẵng

598

19:30

20:45

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM 

593

08:30

09:45

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

595

12:30

13:45

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

597

16:45

18:00

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

599

21:15

22:30

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Hải Phòng 

510

14:25

16:20

Hàng ngày

Hải Phòng  - Tp.HCM

511

17:00

18:55

Hàng ngày

 

Hà Nội - Đà Nẵng 

493

07:00

08:15

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng 

495

15:25

16:40

Hàng ngày

Đà Nẵng  - Hà Nội 

494

08:45

10:00

Hàng ngày

Đà Nẵng  - Hà Nội 

496

17:10

18:25

Hàng ngày

 

Hà Nội - Cam Ranh 

401

10:30

12:20

Hàng ngày

CamRanh - Hà Nội

402

12:55

14:45

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Huế

580

07:00

08:20

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

581

08:55

10:15

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Vinh

520

10:15

12:00

Hàng ngày

Vinh - Tp.HCM

521

12:35

14:20

Hàng ngày

 

- Giờ bay tham khảo có thể thay đổi tùy theo hãng

Phòng vé máy bay Hải Tứ là phòng vé máy bay tại Đà Nẵng chuyên bán vé máy bay quốc tế uy tín nhất tại Đà Nẵng, là đại lý vé máy bay tại Đà Nẵng, phòng vé máy bay Hải Tứ tự hào là đại lý của các hãng máy bay nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới